Intervisie

Tijdens intervisie leert u op een professionele wijze te reflecteren op en te werken aan vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk en het eigen functioneren. Door deze werkwijze ontstaat er een gewoonte van ‘leren van elkaar’ en het beter omgaan met successen, uitdagingen en kansen. De aanwezige kennis en ervaring wordt beter benut. Er ontstaat meer inzicht om problemen effectiever op te lossen. De te behandelen thema´s worden door de individuele deelnemers ingebracht en onder onze begeleiding besproken.

 

 

 IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |