Vergoedingen via PGB of Zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie.
Hierbij wordt normaliter wel de eis gesteld, dat het bureau is aangesloten
bij een beroepsvereniging en de coach beschikt over een HBO-niveau
Medische Basiskennis.


aXnaga is daarom lid geworden van het NFG, de Nederlandse Federatie  

van Gezondheidszorg, bij de Vakgroep voor Psychosociaal en

Maatschappelijk Werk (VPMW). Op de website van het NFG (
www.de-nfg.nl) vindt u meer informatie over de mogelijkheid van vergoeding. Tevens verwijzen wij u naar uw (aanvullende) polis van uw zorgverzekering en/of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
 

Ruud Jansen is als eigenaar tevens geregistreerd bij het SRBAG als
'Register-therapeut Aanvullende Gezondheidszorg
'en is onderhevig
aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren

Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). Voor meer informatie zie

www.srbag.nl.

NFG reg.nr       : 7108026779
SRBAG reg.nr  : 500568
AGB-code        :
90-042079

 

Persoonsgebonden budget (PGB)
Iedereen die specifieke hulp nodig heeft, kan in principe een PGB aanvragen,
vergoed vanuit de ABWZ. Een PGB aanvragen kunt u bijvoorbeeld doen bij het
CIZ (
www.ciz.nl).

 

 

 

 IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |