Teamcoaching

aXnaga maakt binnen deze vorm van coaching bewust een onderscheid tussen coaching van managementteams en operationele teams. De dynamiek van deze processen en verantwoordelijkheidsniveaus zijn fundamenteel anders.

Coaching managementteam.
Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten en ideeën. Veranderingen binnen de organisatie beginnen aan de top (top-down benadering). Het leiden van dit soort processen doet een groot beroep op de samenwerking, communicatie en hechtheid van het managementteam. Met het coachen van het managementteam worden deze elementen bevorderd en worden voorwaarden voor succes geschapen. Beter inspireren, dan forceren. Niet hard werken, maar werken vanuit het hart. Methodes die wij hiervoor inzetten zijn onder andere de MBTI, Belbin en kernkwadranten.

Coaching operationele teams.
Het doorvoeren en beklijven van veranderingen door de organisatie wordt door veel managementteams als een complexe materie ervaren. Wij zien dat anders en hanteren hierbij onze visie: ‘Terug naar de Eenvoud’. Vanuit de rol als procesbegeleider is het mogelijk de leidinggevende tijdens het afdelingsoverleg te ondersteunen. Het gaat dan niet om ‘wat we doen’ maar ‘hoe wij de dingen doen’. Deze activiteit is een prima middel ter ondersteuning van een cultuurveranderingtraject waarmee wij aantoonbare resultaten hebben bereikt.


 

 IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |